Tematy

Poniżej znajdują się propozycje prac i tematów do omówienia na seminarium. Z radością przyjmiemy też referaty spoza tej listy związane z tematyką bezpiecznej sztucznej inteligencji.

Wprowadzenia

Podstawy teoretyczne

Korygowalność

Uczenie maszynowe

Funkcje celu

Wnioskowanie o innych agentach

Teoria decyzji

Inne

Dodatkowe źródła