O seminarium

Seminarium zostało zorganizowane przez Krzysztofa Galiasa i Tomka Kisielewskiego w celu zapoznania się z aktualnymi postępami w badaniach nad bezpieczeństwem sztucznej inteligencji, a w przyszłości również przyczynienia się do rozwoju tej dziedziny.

Spotkania odbywały się w każdy poniedziałek o 14:15 w sali 0006 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były transmitowane na żywo na YouTubie, a nagrania były później udostępniane na tym samym kanale. Do tej pory wszystkie wykłady były po polsku, ale może to ulec zmianie w przyszłości.

Seminarium powróci w drugim semestrze 2017/2018.