VII: Polityka względem sztucznej inteligencji

Siódme spotkanie odbyło się 22 maja o godzinie 14:15 w sali 0006 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Marcin Woźniak mówił o polityce względem sztucznej inteligencji, częściowo na podstawie prac Policy Desiderata in the Development of Machine Superintelligence oraz Strategic Implications of Openness in AI Development. Nagranie znajduje się poniżej, a mapa myśli tutaj.

II: Współpraca w open-source’owym dylemacie więźnia

Drugie spotkanie odbyło się 3 kwietnia o godzinie 14:00 w sali 0006 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referował Tomasz Kisielewski
o współpracy agentów dzięki zastosowaniu Twierdzenia Löba na podstawie prac Robust Cooperation in the Prisoner’s Dilemma: Program Equilibrium via Provability Logic oraz Parametric Bounded Löb’s Theorem and Robust Cooperation of Bounded Agents. Nagranie znajduje się poniżej.

I: Problematyka bezpiecznej sztucznej inteligencji

Pierwsze spotkanie odbyło się 27 marca o godzinie 14:00 w sali 0116 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem przewodnim było wprowadzenie do problematyki bezpiecznej sztucznej inteligencji. Referował Krzysztof Galias na podstawie prac Agent Foundations for Aligning Machine Intelligence with Human Interests: A Technical Research Agenda oraz Concrete Problems in AI Safety. Nagranie znajduje się poniżej.